2002

Tavallinen hirren profiili jättää hirsien väliin jäävät raot näkyville. Lääkkeeksi tälle kehiteltiin softline-profiili, joka estää rakojen näkymisen ja viimeistelee laadukkaan lopputuloksen.