Käytössä vain parhaat puun laatuluokat

Talojen valmistukseen käytettävä puutavara on tarkasti valikoitua. Käytössämme on vain puun A- ja B-laatuluokat, ja niistäkin 25% karsitaan sivuun parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi. Yleisesti alalla on käytössä myös C-luokka. Parempi laatuluokka tarkoittaa valmiissa tuotteessa vähemmän oksankohtia, tasaisempaa väritystä ja suorastaan huonekalumaista, huoliteltua kokonaisvaikutelmaa. Myös maalatuissa ja kuultokäsitellyissä pinnoissa puuaineksen laatu näkyy lopputuloksessa.