Metso

Mitä arvostatte asumisessa?

Ilman laatua, asumisen väljyyttä ja valoisuutta. Tilojen suunnittelua ottaen huomioon ilmansuunnat.

Kuinka hankkeen suunnittelu tapahtui?

Meillä oli oma arkkitehti. Honkatalot osasi toteuttaa ja ottaa huomioon kaikki yksilölliset ratkaisut.

Miksi päädyitte Honkatalot-taloon?

Teillä oli ystävällinen ja asiaan paneutuva ote. Edustajan henkilökohtainen panostus oli hämmästyttävä.

Mitä mieltä olette Honkatalojen sekä tuotteen että toiminnan laadusta?

Eri rakennusvaiheet sujuivat saumattomasti, laadussa ei meillä ole ollut mitään huomauttamista.

Kuinka tyytyväinen olette toteutettuun Honkatalot-projektiinne?

Olemme hyvin tyytyväisiä. Valitsisimme Honkatalot uudelleen, jos olisi tarvetta.

Kalevi Keskinen ja Merja Pohto-Keskinen