HIRSITALO ON TERVEELLINEN ASUMISMUOTO VUOSISATOJEN AJAN 

Hirsitalo on 100 % luonnontuote. Se on turvallinen ja terveellinen koti koko perheelle, pitkäikäisyytensä vuoksi myös sukupolvelta toiselle. Nykyäänkin rakennettu hirsikoti voi olla käytössä vielä satojenkin vuosien päästä.

Massiivihirrestä rakennettu talo tasaa ilmankosteutta itsestään. Kun kesällä ulkoilma on lämmintä ja kosteaa, massiivihirsi varastoi omaan rakenteeseen kosteutta. Kun talvella ulkoilma on kuivaa sekä kylmää, talojen sisäilman yleinen ongelma on sisäilman kuivuus. Massiivihirsi taas luovuttaa kesällä varastoimansa kosteuden huoneilmaan talvella.

hirsitalon hyvä sisäilma

Suomessa hirsitalon huoneilmaa on tutkittu mm. Suomalaisen julkisen sektorin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen toimesta.

  • Hirsitalojen asukkaat olivat neljä kertaa tyytyväisempiä sisäilman laatuun verrattuna puutaloissa asuviin asukkaisiin.
  • Hirsitalojen asukkaat olivat kuusi kertaa tyytyväisempiä sisäilman laatuun verrattuna kivitaloissa asuviin asukkaisiin.
  • Erilaisia oireita, kuten yleisoireita ja ylähengitysoireita, esiintyi hirsitaloissa asuvilla muita ryhmiä harvemmin.

(Anttila, Pekkonen & Haverinen-Shaughnessy 2012 )

Tutkimuksen linkki THL — Raportti 65/2012 s.25 Asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsitaloissa Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Anttila, Mira; Pekkonen, Maria; Haverinen-Shaughnessy, Ulla (2012)

Lue koko tutkimus 

 

SUOMALAINEN PUURAAKA-AINE KESKI-SUOMESTA 

Honkatalojen oma saha sijaitsee Töysässä, Keski-Suomessa. Ostamme käyttämämme puun noin 100 kilometrin säteeltä sahasta ja se näkyy myös puun erinomaisessa laadussa.

Honkatalojen oma saha

Käytämme vain A- ja B-laatuluokan puuta raaka-aineena. Meiltä ostamasi hirsitalo on 100 % suomalainen tuote raaka-aineista aina asiakkaalle lähtevään materiaaliin saakka.

Keski-Suomi on ilmastoltaan optimaalinen nimenomaan kuusen kasvun kannalta. Alueellamme kasvaa vähäoksaista, mutta kovaa puuainesta tekevää kuusta, koska ilmasto on sille suotuisa. Jos mennään ylemmäs pohjoiseen, kylmyys vaikuttaa puun kasvuun ja siihen muodostuu tällöin enemmän oksia. Tämä näkyy valmiissa hirsimateriaalissa oksakohtien määrässä. Jos taas mennään alemmas etelään, puun kasvu on nopeampaa lämpimän sään vuoksi. Nopeasti kasvaessaan puuaines on pehmeää. Tämä vaikuttaa lopputuotteen kestävyyteen ja turvallisuuteen sekä ulkonäköön.

Keski-Suomessa kasvanut kuusi on laadukasta rakennusmateriaalia

RAKENNUSTAVOISTA HIRSITALOLLA ON PIENIN HIILIJALANJÄLKI 

Puu on materiaalina hiilinielu koko elinkaarensa ajan, myös talona. Massiivihirsitalosi voi toimia hiilinieluna siis aina puun kasvusta talon jopa satojen vuosien käyttöiän ajan.

Puumateriaalista valmistettujen kotien, koulujen ja muun infrastruktuurin hiilijalanjälki jää huomattavasti muuta rakennusteollisuutta pienemmäksi. Elinkaaren loppuvaiheessakaan hirsi ei ole ongelmajätettä, eikä näin kuormita ympäristöä myöskään loppuvaiheen jätekustannuksina.

Julkisesta hirsirakentamisen projekteista ovat esimerkkejä mm. Virroille rakennettu päiväkoti sekä yhtenäiskoulu.

Virtain yhtenäiskoulu on hirsikoulu

VAIKUTAMME OMAAN HIILIJALANJÄLKEEMME

Raaka-aineet hankitaan Suomesta, Keski-Suomen alueelta noin 100 km säteeltä tehtaasta, jolloin kuljetuskustannukset jäävät pieniksi.

Hirsituotanto on jopa energiaylivaraista, koska tuotannossa sivutuotteena syntyvää energiajaetta syntyy enemmän kuin sitä kuluu tuotteen valmistukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa meillä Honkataloilla sitä, että tuotannossa syntyvä hirsijäte jatkojalostetaan hakkeeksi ja puruksi. Lämmitämme niillä kaikki tuotantolaitoksemme. Lisäksi myymme jonkin verran haketta ulkopuolelle lämmitys tarkoitukseen. Näin ollen puu hyödynnetään meillä kokonaisuudessaan ja samalla korvaamme tuontienergiaa, jota muutoin tehdasalueella tarvittaisiin enemmän.

 

PUUNKÄYTÖN VASTUULLISUUS 

Metsä on suomalaisten ylpeyden aihe ja suhtaudumme metsiimme arvostavasti.

Niin metsäteollisuutta kuin yksityisiä metsänomistajia ja meitä puuta hankkivia asiakkaita sitovat Suomessa monenlaiset vastuut ja velvollisuudet. Suomessa meillä on käytössä Metsänhoitoyhdistykset, jotka auttavat yksityishenkilöitä metsän omistamisessa ja puukaupassa. Jokaista metsää koskee metsänhoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea metsänomistajaa huolehtimaan metsästään asianmukaisesti. Tämä liittyy vahvasti myös puukauppaan ja siitä koituviin velvollisuuksiin. Kun Suomessa metsänomistaja myy puuta metsästään, hän on velvollinen metsälain mukaisesti huolehtimaan uudistamisesta eli toisin sanoen uusien puiden taimien istuttamisesta.

Me Honkataloilla ostamme puuraaka-aineet vain Suomen Metsänhoitoyhdistysten kautta. Tämä takaa meille sen, että Metsänhoitoyhdistysten kautta ostamamme puu on ekologisesti kestävää ja se on kaadettu huolehtien siitä, että uusi kasvusto on istutettu kaadetun puun tilalle, näin myös uusi hiilinielu aukeaa.

Meillä on PEFC-sertifikaatti, joka tarkoittaa, että käyttämämme puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista.

Meiltä hankkimasi hirsitalo on ekoteko – monin verroin!

Lisätietoa PEFC-sertifikaatista

 

 

 

Lue lisää

Hirsitalot

Puutalot

Huvilat

HTWS-ikkunat

Hybriditalot